Πληροφορίες Εγγραφής

Εγγραφή Συνεδρίου

 Οι εγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν online και επιβεβαιώνονται μέσω αυτόματου απαντητικού email. Για την επιβεβαίωση της εγγραφής απαιτείται η εξόφληση του συνολικού ποσού.

Επιλογές πακέτου εγγραφής Κατηγορία Εγγραφής Α’ Περίοδος
μέχρι 30/05/2023
Β’ Περίοδος
(31/05 – 10/09)
Γ’ Περίοδος (11/09 – )
 
ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Μέλος 80 € 100 € 120 €
Μη Μέλος 100 € 130 € 150 €
Φοιτητές 60 € 80 € 90 €
 
ΜΕΤΑΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Μέλος 40 € 50 € 60 €
Μη Μέλος 50 € 60 € 70 €
Φοιτητές 30 € 40 € 50 €
 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ Μέλος 190 € 230 € 240 €
Μη Μέλος 220 € 260 € 280 €
Φοιτητές 140 € 160 € 180 €
 
ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ + ΣΥΝΕΔΡΙΟ Μέλος 240 € 270 € 290 €
Μη Μέλος 280 € 320 € 340 €
Φοιτητές 160 € 180 € 200 €
 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ + ΜΕΤΑΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  Μέλος 220 € 250 € 270 €
Μη Μέλος 280 € 310 € 340 €
Φοιτητές 150 € 170 € 190 €
 
ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ + ΣΥΝΕΔΡΙΟ + ΜΕΤΑΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Μέλος 260 € 290 € 310 €
Μη Μέλος 320 € 350 € 380 €
Φοιτητές 180 € 200 € 220 €
Βοηθοί Οδοντιατρείου   50 € 50 € 60 €
Συνοδό Μέλος   40 € 40 € 40 €
Gala Dinner   65 €

Η εγγραφή στο 17ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο περιλαμβάνει τα εξής:

  • Παρακολούθηση του αντίστοιχου με την εγγραφή τμήματος του τριήμερου συνεδρίου
  • Έντυπο & ηλεκτρονικό συνεδριακό υλικό
  • Είσοδο στην έκθεση
  • Διαλείμματα καφέ & γευμάτων όπου και όπως προβλέπονται
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (υπό προϋποθέσεις)

 

*Τα παραπάνω κόστη περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

*Δεν προβλέπεται διαδικτυακή παρακολούθηση (virtual)